Ekosystém jezera (UJEP)

Podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (2000/60/EC) bude prováděno monitorování fytobentos a to pro hodnocení ekologického stavu. Fytobentos http://www.cialisgeneriquefr24.com/cialis-pour-femme/ (perifyton, nárosty) je významnou složkou vodních ekosystémů. Znalost složení fytobentosu poskytne informace o stavu tohoto biotopu. Hodnocení fytobentosu je také používáno v programech monitoringu spojených s dalšími evropskými směrnicemi (např. Směrnice Rady o čištění městských odpadních vod, Směrnice o ochraně přírodních stanovišť).

Z důvodu zjištění charakteru biologického oživení ve sledovaných systémech bude dále stanovován mikroskopický obraz a také nárosty, saprobní index S, množství makroskopických řas a fytoplanktonu.

Měření bude probíhat na 5 určených místech na břehu jezera. Četnost odběrů bude 1 x za 14 dní během období březen-listopad. Odběry budou prováděny váčkem na plůdek.

Časový harmonogram prací:

2011 – Příprava (lokalizace) míst odběru vzorků zahájení odběru vzorků a stanovení v laboratoři,
2012-2014 – Provádění odběrů, jejich stanovování a vyhodnocování.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.