Pedologické hodnocení zemin oblasti jezera (VÚHU a.s.)

Pedologický výzkum zemin oblasti břehové linie a bližšího okolí jezera Most přinese zásadní informace o vhodnosti tohoto prostředí pro faunu a vegetaci. Proto jde o důležitou součást komplexního výzkumu oblasti.

V první etapě bude prováděna rekognoskace terénu pomocí půdních vpichů sondovací tyčí do hloubky 0,6 m půdního profilu výsypky. Stanovení počtu vpichů na 1 ha bude odvozeno od heterogenity výsypkové zeminy, obvykle se však provádí jeden vpich na čtverec 50 x 50 m. Po vyhodnocení této části průzkumných prací budou stanovena charakteristická místa pro zhotovení kopaných půdních sond o minimální hloubce 0,6 https://www.acheterviagrafr24.com/achat-viagra/ m. Předpokládá se realizace 10 půdních sond.

V další etapě bude probíhat pravidelný odběr vzorků z těchto sond vždy čtyřikrát ročně. Odběr půdních vzorků bude prováděn z obnažené stěny půdní sondy a to pouze z horizontů, které se vizuálně odlišují (zrnitostně, barevně). Doporučené množství odebrané zeminy pro jeden vzorek je 1 – 1,5 kg, v případě zastoupení skeletu v zemině nad 20 % se zvyšuje na 3 – 5 kg. Místo odběru se bude zaznamenávat do pracovní mapy a bude pořízena fotodokumentace.

Časový harmonogram prací:

2011 – Provádění rekognoskace terénu. Po vyhodnocení rekognoskace terénu bude provedeno stanovení charakteristických míst pro zhotovení kopaných půdních sond.
2012-2014 – Zahájení pravidelného odběru vzorků, zaznamenávání místa odběru do pracovní mapy a pořizování fotodokumentace. Provedení analýz vzorků a jejich vyhodnocování.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.