Kontakt

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. (VÚHU a.s.)

Disponuje dlouholetou tradicí a zkušenostmi odborníků a umožňuje tak ve všech oborech činnosti VÚHU a.s. rozsáhlou výzkumnou, poradenskou, zakázkovou a servisní činnost, zaměřenou na problematiku hornictví, ale i na řešení aktuálních problémů v ekologii, stavebnictví, zemědělství i v ostatních průmyslových oborech.
Webové stránky: www.vuhu.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem/ Fakulta životního prostředí (UJEP)

Fakulta životního prostředí je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. V rámci studia je kladen důraz na příčiny narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Ve studijním a výzkumném programu je uplatněna zásada multidisciplinarity a flexibility s vyváženým podílem přírodovědných, technických, ekonomických a informačních disciplín.
Webové stránky: http://fzp.ujep.cz/

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Praha (ÚFA)

ÚFA řadí k průměrně velkým ústavům, člení se na několik vědeckých oddělení – oddělení meterorologie, klimatologie, aeronomie, horní atmosféry a oddělení kosmické fyziky. Ústav koordinuje a pořádá různá mezinárodní vědecká setkání a sympozia. Dále spolupracuje s mnoha domácími a zahraničními ústavy, univerzitami a agenturami, podílí se na výuce specialistů z rozvojových zemí a poskytuje data do světových datových sítí. Pracovníci ústavu zastávají významné funkce v mezinárodních vědeckých organizacích.
Webové stránky: http://www.ufa.cas.cz/

VÚHU a.s. je hlavním koordinátorem řešení projektu.


NAVRCHOLU.cz

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte být přihlášeni.