O projektu

Cíl projektu

Vytvořit postupy pro hodnocení dopadu hydrické rekultivace povrchových lomů na mikroklima, ekosystémy vody a půdy a kvalitu ovzduší. K tomu bude využita jedinečná možnost právě probíhající a dosud nedokončené hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most – Ležáky, jejíž rozsah výrazně převyšuje dosud provedené rekultivace v České republice.

Postupy budou využitelné a především aplikovatelné na další hydrické rekultivace hnědouhelných lomů v České republice a případně i v zahraničí (Německo) vzhledem k tomu, že komplexní sledování, měření, mapování a kvantitativnímu vyhodnocení vývoje a dopadu tohoto způsobu rekultivace původního hnědouhelného lomu na mikroklima, ekosystémy vody a půdy a kvalitu ovzduší nebylo dosud v České republice ani v Německu v tomto rozsahu provedeno.

Oblasti řešení:

1) Mikroklima
2) Kvalita ovzduší
3) Ekosystém jezera
4) Ekosystém litorální zóny jezera
5) Pedologické hodnocení zemin oblasti jezera

Řešitelé projektu:

Očekávané výsledky výzkumu:

  • Certifikovaná komplexní metodika kvantifikace ekologických dopadů hydrické rekultivace hnědouhelných lomů (druh výsledku N dle Rejstříku informací o výsledcích; tzv. RIV),
  • Soubor specializovaných map s odborným obsahem ( druh výsledku N dle Rejstříku informací o výsledcích; tzv. RIV),
  • Počítačový program – software (druh výsledku R dle Rejstříku informací o výsledcích; tzv. RIV).

Potencionálními uživateli výsledků projektu:

  • Severočeské doly a.s.
  • Statutární město Most
  • Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projekt č.TA01020592 je řešen s finanční podporou TA ČR.

 

NAVRCHOLU.cz

 

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte být přihlášeni.