Prezentace projektu v roce 2015

Prezentace projektu za VÚHU

Prezentace projektu za řešitele UJEP

Prezentace projektu za řešitele ÚFA

 

Společné prezentace:


  • Brána ekologie otevřená, akce určená veřejnosti, Most, 30.10.- 07.11.2013, obchodní centrum Central, kde denně projde i 5 000 osob a kde byl projekt a jeho výsledky prezentovány formou posterů a to za každou oblast řešení.  • Vodárenská biologie 2015 – konference určená odborné veřejnosti, Praha, 4.- 5.2.2015, v průběhu konference byly prezentovány ve 4 příspěvcích výsledky řešení projektu č. TA01020592 „Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů“. Program konference.


NAVRCHOLU.cz