Prezentace projektu za řešitele ÚFA:

Konference:

 • COSMO/CLM User Seminar 2012

  • Aktivní účast na mezinárodní konferenci, která je zaměřena na vývoj a využití NWP modelu COSMO.
  • Offenbach, Německo, 6. – 9.3.2012
  • Příspěvek: The impact of the lake on local microclimate by using the COSMO NWP Model.
  • Autoři: Kristýna Bartůňková, Zbyněk Sokol, Petr Zacharov
 • BALWOIS 2012

  • International Conference on Water, Climate and Environment in Ohrid, Macedonia – BALWOIS 2012.
  • Ohrid, Makedonie, 28.5. – 2.6.2012
  • Příspěvek: Impact of water area on microclimate
  • Autoři: Kristýna Bartůňková, Zbyněk Sokol
 • 11th Urban environmental symposium 2012

  • Karlsruhe, Německo, 16. – 19.9.2012
  • Příspěvek: Simulations of the impact of lake area on local microclimate by using COSMO NWP Model
  • Autoři: Kristýna Bartůňková, Zbyněk Sokol, Jaroslav Fišák
 • COSMO/CLM User Seminar 2013

  • Aktivní účast na mezinárodní konferenci, která je zaměřena na vývoj a využití NWP modelu COSMO.
  • Offenbach, Německo, 5 – 7.3.2013
  • Příspěvek: The impact of a large water reservoir on local temperature by using the COSMO NWP model.
  • Autoři: Kristýna Bartůňková, Zbyněk Sokol
 • EMS & ECAM 2013

  • konference Evropské meteorologické společnosti proběhla 9.- 13.9.2013 v Readingu ve Velké Británii
  • prezentován poster s názvem „Impactoflake on microclimate“ (Bartůňková, Sokol).
 • Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů

Recenzované časopisy:

 • Bartůňková K., Sokol Z., 2013: Vliv nově vzniklé jezerní plochy na mikroklima, Vodní hospodářství. Roč. 63, č. 4 (2013), s. 106-110. ISSN 1211-0760
 • 12/2013 – časopis Atmospheric Research, článek Simulations of the influence of lake area on local temperature with the COSMO /NWP model (Bartůňková, Sokol, Pop), in review.

<– zpět