Prezentace projektu za řešitele UJEP:

Konference:

 • 9th European Conference on Ecological Restoration
  • Neruda M., Kubát K., Filipová L., Říhová Ambrožová J., Holec M. 2014: Research of the former brown coal mine Most flooding from the point of view hydrobiology and littoral zone ekosystem. The 9th European Conference on Ecological Restoration, Abstracts, Ed. Tolvanen A. and Hekkala A-M., August 3.-8., Oulu Finland, O 130, 104-105, ISBN 978-951-40-2481-8
 • Vodní toky 2014
  • Neruda M., Ambrožová Říhová J. Stanovení vlivu jezera na tvorbu ekosystému vody v jezeře, konference Vodní toky 2014, Hradec Králové, 25.-26.11.2014, poster
 • Revitalizace území v Podkrušnohoří – 2011, 06.09.-07.09.2011
 • Vodárenská biologie 2013, Praha 6.-7.2. 2013
 • Konference 8th European Conference on Ecological Restoration, 9.-14. 9. 2012, České Budějovice
  • NERUDA M., KUBÁT K., MACHOVÁ I., FILIPOVÁ L., HOLEC M., HOLCOVÁ D., ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J. (2012) Environmental research of hydric restoration of Lake Most, Programme and Abstract book, 8th European Conference on Ecological Restoration, 9.-14.9. 2012, České Budějovice, s. 61
 • Vodárenská biologie 2012, Praha 1.-2.2.2012
 • Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů, Most 16.-18.4.2013
  • Neruda M., Kubát K., Říhová Ambrožová J., Machová I., Filipová L. (2013): Hydrická rekultivace jezera Most, Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů-sborník příspěvků z konference, 16.-18.4.2013, Most, s. 94-97.

 Recenzované publikace:

 • Filipová L., Kubát K., Machová I., 2014: Vzácné a ohrožené druhy rostlin na výsypkách a hydrologicky rekultivovaných plochách v okolí Mostu. – Severočes. Přír., Ústí nad Labem, 46: 83–89.
 • Kubát K. et Machová I., 2014: Floristické poměry vodní nádrže Milada u Chabařovic. – Severočes. Přír., Ústí nad Labem, 45 [v tisku].
 • Kubát K., Machová I., Filipová L., 2014: Historie botanických průzkumů blízkého okolí zaniklého města Most. – Severočes. Přír., Ústí nad Labem, 46: 75–82.
 • Holec, M., Holcová, D., 2014: Přehled obojživelníků a plazů zatápěného uhelného lomu Ležáky u Mostu. Severočeskou přírodou, Ústí n. Labem, 46: 91-95.
 • Ambrožová Říhová J., Kofroňová B., Neruda M., 2014: Hydrobiologický monitoring Mosteckého jezera. Severoč. Přír., Ústí nad Lanem, 46: 61-73
 • Neruda, M., Filipová, L., Říhová Ambrožová, J., Machová, I., Kubát, K., Holec, M., Holcová, D., 2014: Ecological research of former brown-coal quarry – the Most lake in the Czech Republic, Journal of Life Sciences, č. 8., David Publishing, s. 841-847, USA.
 • Říhová Ambrožová J., Ivanovová P., 2013: Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka.- Vodní hospodářství roč. 63, č.4, 33-37, ISSN 1211-0760 – příspěvek v časopise Vodní hospodářství
 • Říhová Ambrožová J., Neruda M., 2012: Hydrobiologický průzkum hydrickou cestou rekultivovaného území na Mostecku, č. 1, r. 6, Studia Oecologica, FŽP UJEP Ústí n. L., s. 19-27 – příspěvek ve sborníku
 • Holcová D., Holec M., 2012: Avifauna jezera Ležáky u Mostu: Současný i budoucí význam této ornitologicky zajímavé lokality, č. 2, r. 6, Studia Oecologica, FŽP UJEP Ústí n. L., s. 62-72 – příspěvek v časopise Studia Oecologica
 • Neruda M., Machová I., Kubát K., Ambrožová J. Ř., Holcová D., Holec M., Filipová L.: Botanical, zoological and hydrobiological monitoring of hydric recultivation of a former brown-coal quarry – the Most Lake in Northern Bohemia. Applied Ecology and Environmental Research
 • Kubát K., Machová I. (2013): Hydrofyty vodních nádrží Most a Chabařovice. – Severočeskou přírodou. 43: 23-28, ISSN:0231-9705

Popularizace projektu:

<– zpět